Kodeks etyczny
 

Kodeks etyczny

 
 

Wraz z rozwojem PCC EXOL SA , odpowiedzialność etyczna staje się coraz ważniejszą częścią naszej kultury biznesowej. Podejmowanie trafnych decyzji, które w pozytywny sposób wpływają na Spółkę i jej otoczenie, nie jest jedyną rekompensatą. To również sposób na prowadzenie naszych interesów w sposób zgodny z wartościami które nam przyświecają. Sukces naszej firmy jest jednym z powodów, dla których coraz większą wagę przykładamy do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami etyki. Przyczynia się to, do większego zadowolenia pracowników, poprawy satysfakcji klientów, zacieśnienia relacji z lokalnymi społecznościami i całym otoczeniem w którym działamy.

Kultura etyczna i jej wartości odzwierciedlają naszą wiarę w robienie tego, co jest dobre nie tylko dla naszych interesariuszy, ale również dla otaczającego nas świata. W obecnych realiach branży surfaktantów, największe szanse na odniesienie sukcesu, mają Ci producenci, którzy oprócz wysokiej jakości produktów, korzystnych cen czy nowych rozwiązań aplikacyjnych, proponują swoim odbiorcom szereg wartości dodanych, niematerialnych, takich jak na przykład obywatelstwo etyczne. Inwestycja w budowanie silnych społeczności wewnątrz i na zewnątrz firmy jest jego integralną częścią. Podkreśla zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość stanowiąc solidną platformę naszego biznesu.

Mirosław Siwirski

Prezez Zarządu, Dyrektor Generalny

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work