PCC EXOL emituje obligacje

 
 

Brzeg Dolny, 4 czerwca 2020

W dniu 4 czerwca 2020 roku ruszyły zapisy na nową emisję obligacji spółki PCC EXOL serii C2, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Zapisy potrwają do 23 czerwca br. Obligacje serii C2 są papierami oprocentowanymi w wysokości 5,5% w skali roku, a ich wykup nastąpi po 5 latach i 3 miesiącach. Zapisy będą przyjmowane przez: Dom Maklerski BDM SA oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii C2

  • Ilość oferowanych obligacji: 250 tys.
  • Cena nominalna: 100 zł
  • Oprocentowanie: stałe, w wysokości 5,5%, odsetki wypłacane kwartalnie
  • Przydział obligacji: 24 czerwca 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania

Prospekt emisyjny IV Programu Emisji Obligacji

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii C2 opublikowane dnia 3 lutego 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu pod adresem https://www.pcc-exol.eu/Prospekt_IV_Programu_Emisji_Obligacji i www.pccinwestor.pl pod adresem https://pccinwestor.pl/agreepost/iv-program-emisji-obligacji-exol oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego www.bdm.pl pod adresem https://www.bdm.pl/prospekty#pccexoliv
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii C2. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii C2.
Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work