Połączenie Spółek PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o.

Połączenie Spółek PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o.

Dokumenty dotyczące połączenia spółki PCC EXOL S.A. i Tensis Sp. z o.o.:

Plan połączenia
Załącznik 1 do Planu Połączenia
Załącznik 2 do Planu Połączenia
Załącznik 3 do Planu Połączenia
Załącznik 4 do Planu Połączenia
Załącznik 5 do Planu Połączenia
Załącznik 6 do Planu Połączenia

PCC EXOL S.A.:

 • Roczne sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 •  Sprawozdanie zarządu z działalności PCC EXOL SA za rok 2012
 • ­ Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012:

http://www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_

 

 • Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
 • ­Sprawozdanie zarządu z działalności PCC EXOL SA za rok 2013
 • ­Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013:

http://www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_Roczny_raport_jednostkowy_2013

 

 • ­Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
 • ­Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2013
 • ­Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013:

http://www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_Roczny_raport_skonsolidowany_GK_PCC_EXOL

 

 • Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
 • ­Sprawozdanie zarządu z działalności PCC EXOL SA za rok 2014
 • ­Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014:

http://www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_Raport_roczny_jednostkowy_za_2014

 

 • ­Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
 • ­Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2014
 • ­Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014:

http://www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_Raport_roczny_skonsolidowany_za_2014

Tensis Sp. z o.o.:

Stosownie do art. 505 § 1 pkt 2 KSH, dokumentacja dotyczącą Spółki Tensis Sp. z o.o. tj.: sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządów z działalności spółki za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów Spółki Tensis są udostępnione bezpłatnie w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sienkiewicza 4 w terminie od dnia 10.12.2015 r. do dnia 11.01.2016 r..
 

PCC. synergies at work