REACH
 

REACH

 

Rozporządzenie REACH - dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację (Registration) i ocenę (Evaluation) oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń (Authorization) i ograniczenia handlu niektórych chemikaliów(Chemicals).

Rozporządzenie REACH już obowiązuje. Ocenia się, że jest ono jednym z największych i najbardziej skomplikowanych aktów prawnych kiedykolwiek wdrożonych w Europie. Spowodowało ono nie tylko ogromne zmiany w Polskim przemyśle chemicznym, ale również w działalności innych użytkowników chemikaliów i nakłania ich do podjęcia odpowiednich działań.
Pakiet REACH ma za zadanie poszerzyć naszą wiedzę na temat stosowanych substancji chemicznych, wymusić na producentach aby udowodnili, że substancja chemiczna może być bezpiecznie stosowana a nawet zakazać stosowania najbardziej niebezpiecznych chemikaliów.

PCC EXOL SA zapewnia o dokonaniu rejestracji wstępnych substancji produkowanych i dystrybuowanych oraz o przeprowadzeniu rejestracji właściwych substancji.Ponadto aktywnie uczestniczymy w forum wymiany informacji o substancjach (SIEF), tworzymy konsorcja z innymi firmami chemicznymi w celu wspólnego przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej, jesteśmy Wyłącznym Przedstawicielem producenta chemikaliów spoza obszaru Wspólnoty, oraz jesteśmy w stałych kontaktach z naszymi dostawcami i odbiorcami.

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work