Sponsoring
 

Sponsoring

 

Grupa PCC angażuje się na rzecz edukacji w Tanzanii

Od 2007 roku Grupa PCC zaangażowana jest w afrykański projekt charytatywny AOHM - Amani Orphan's Home Mbigili - wioskę dla dzieci osieroconych przez AIDS w południowej Tanzanii (www.mbigili.de). Budowa jednego z czterech domów dziecka w tym miejscu została sfinansowana przez PCC i zakończona w 2008 roku. Dziś mieszka tam dziewięcioro dzieci w wieku od 5 od 15 lat wraz ze swoją opiekunką, tzw. "mamą domu". Zasilanie domu dziecka energią elektryczną zostało zapewnione dzięki montażowi własnej instalacji fotowoltaicznej.

W celu zapewnienia dzieciom lepszej przyszłości, PCC wspiera ponadto studentki i studentów stypendiami. W styczniu 2011 roku PCC zdecydowało o kontynuacji swojego zaangażowania, umożliwiając trzem studentom rozpoczęcie studiów na jednym z uniwersytetów Tanzanii.

Udzielenie wsparcia przez PCC zostało poprzedzone sprawdzeniem przez właściciela PCC Waldemara Preussnera na miejscu w Tanzanii, czy darowizny wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

W tegorocznym Dniu Inwestora po raz kolejny oczekujemy udziału przedstawicieli AOHM, którzy będą relacjonować aktualne wydarzenia w wiosce dziecięcej oraz plany na przyszłość.

Mecenat nad Domami Dziecka

Wspieramy dzieci przebywające w dwóch okolicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych: w Godzięcinie i w Krzydlinie Małej.   Odwiedzamy dzieciaki w Mikołajki, z okazji Wielkanocnego Zajączka, a także wspieramy bieżącą działalność tych placówek. 

 PCC Exol SA wspiera Dolnośląski Festiwal Nauki

PCC Exol SA wraz z PCC Rokita SA wsparły finansowo I Konkurs Drużynowy z Zakresu Chemii, zorganizowany w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Konkurs skierowany był do ludzi młodych zaintersowanych tą dziedziną wiedzy. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z zadaniami i pytaniami, których zakres wykraczał poza obowiązujący program szkolny. 

 

 
 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work